Muhim[tab] [content title="मराठी"]

 अंधारातून प्रकाशाकडे

जमाअत-ए-इस्लामी हिंद, महाराष्ट्र तर्फे
१५/०१/२०२१ ते २४/०१/२०२१


राज्यव्यापी मोहीम

जमाअत-ए-इस्लामी हिंद, महाराष्ट्र, तर्फे राज्यव्यापी मोहीम “अंधारातून प्रकाशाकडे” या नावानं राबविण्यात येत आहे.

मानवी जीवनातील अंधारांचे मूळ कारण काय आहे? या अंधारांचे स्रोत कुठे आहे? समाजाला अंधारातून प्रकाशाकडे आवाहन करणं हा या मोहिमेचा उद्धेश आहे. राज्यातील आम जनतेच्या हितार्थ ही प्रभोधनपर मोहीम दि. १५/०१/२०२१ ते २४/०१/२०२१ या कालावधीत आयोजित  करण्यात आलीय.


अंधार

“अंधार” हा एक व्यापक शब्द असून त्यानं - 'मार्गभ्रष्ट होणं ', 'मर्गभ्रमता', 'भटकणं', 'अज्ञान', 'वाईट मार्ग', ‘अस्पष्टता’, ‘गोंधळ’, 'नैराश्य', 'भीती व कायमस्वरूपी विफलता अभिप्रेत आहे. अंधार हा अज्ञानाचा अंधकार आहे ज्यात भटकून माणूस आपल्या सफलतेच्या मार्गापासून दूर अति दूर निघून जातो आणि वास्तविकतेच्या विरुद्ध चालून आपल्या प्रयत्नांना आणि सामर्थ्यांना चुकीच्या मार्गावर खर्ची घालतो. पाश्चात्य भोगवादी मनोवृत्ती व विचारसरणी या अंधाराचा मूळ स्रोत आहे, जिथून हा अंधार निघून येतोय. आज जगभरात काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर हे जे विकार पसरलेले आपल्याला दिसतात  ते पाश्चात्य संस्कृतीचा परिणाम आहे.

हे स्वार्थपरायणता, शोषण, अत्याचार, अन्याय, हत्याकांड, नरसंहार, फासीवाद, ड्रग-संस्कृती,  बोकाळलेला भ्रष्टाचार , आत्महत्या, बेईमानी, विषमता, असहिष्णूता, अस्पृश्यता व स्त्रीदोष, अश्लीलता, नग्नता, कन्या-बृन्हत्या, निर्घृण बलात्कार या सर्व मानवतेला काळिमा फासणाऱ्या घटना अंधकाराचे द्योतक आहेत.

हे जग अंधेर नगरी आहे; एक कुरण आहे चरण्यासाठी; घ्या चरून हवं तिथं, हवं तेवढं, मेलं ‘मातीत गेलं म्हणजे संपलं’ हेच माणसाचं भयंकर अज्ञान आहे. हे अज्ञान समस्त मानवी समस्यांचे मूळ आहे. या अज्ञानामुळे माणसं मार्गभ्रष्ट झालीत, माणसं पैशासाठी पिसाळलीत व चंगळवादी संस्कृतीचा भाग बनलीत.

परिणामतः नैतिक व्यवस्थेसह कौटुंबिक, सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, न्याय, शैक्षणिक इ. व्यवस्था कोलमडलेल्या आहेत. समस्त भूतलावर स्वैराचार माजलाय. आज माणूस सुखाच्या शोधात सैरावैरा धावतोय परंतु सुख मृगजळाप्रमाणे अप्राप्य झालंय. आज सकल मानवता दुःख, ताण व भीतीच्या महाभयंकर अंधारात सापडलीय.

या समस्येवर उपाय काय आहे? काय आहे या मानवी जीवनाचा मूळ उद्देश? खा, प्या आणि मौजमजा करा? मृत्यू व मृत्युपलीकडील जीवनाची वास्तवता काय आहे? काय मनुष्याची उक्रांती अंधारात झाली? कोण आहे या सृष्टीचा निर्माता? ही निर्मिती व्यर्थ आहे काय? या प्रश्नांचे उत्तर देण्याकरिता बरेच सिद्धान्त व विचारसरणी मांडून मानवतेचं समाधान करण्याचा प्रयत्न केला गेलाय. हे व अशा बऱ्याच प्रश्नांच्या उत्तराकरिता आपल्याला ज्ञानाकडे जावं लागेल, प्रकाशाकडे जावं लागेल.


प्रकाश

'प्रकाश' एक व्यापक शब्द असून त्याने सन्मार्ग, ज्ञान, पावित्र्य, उमेद, कृपा, चांगुलपणा व चिरंतर यश अभिप्रेत आहे. प्रकाश म्हणजे ते सत्यज्ञान ज्याच्या उजेडात मनुष्य आपली स्वतःची आणि सृष्टीची वास्तविकता जाणून घेतो; आपल्या जीवनउद्देशाला या प्रकाशात पूर्ण जाणून घेतो व सद्सद्विवेक बुद्धीच्या आधारावर सरळ मार्गावर क्रमण करू लागतो. अंधार अनेक आहेत व प्रकाश मात्र एकच एक आहे.


बंधू /भगिनींनो!

विश्वस्वामी जो संपूर्ण सृष्टीचा निर्माणकर्ता आणि मालक व शासक आहे, त्याने अनंत अशा त्याच्या राज्यातील या भागात ज्याला पृथ्वी म्हणतात, माणसाला निर्माण केलंय. त्याला जाणण्याची, विचार करण्याची व समजून घेण्याची शक्ती प्रदान केली. माणसाला भल्या व बुऱ्यातील ओळख दिलीय.

मानवजातीच्या प्रथम जोडप्याला (आदम (अ.) व हव्वा) ते मार्गदर्शन दिलं ज्यानुसार त्यांना व त्यांच्या संततीला पृथ्वीतलावर काम करावयाचं होतं. ही प्रथम जोडी अज्ञान आणि अंधकाराच्या स्थितीत निर्माण झाली होती असे नाही. तर  जमिनीवरील त्यांच्या जीवनाचा प्रारंभ पूर्ण प्रकाशात केलेला होता. त्यांना त्यांचा जीवनकायदा सांगितलेला होता.

माणसाला निवड व इराद्याचं स्वातंत्र्य दिलंय. संभाव्यतः अधिकारही  त्याला दिलेले आहेत. अशा प्रकारे माणसाला एक प्रकारची स्वायत्तता देऊन पृथ्वीवर आपला नायब (उत्तराधिकारी) बनविलाय.

नायब पदावर नियुक्त करताना विश्वस्वामीनं चांगल्या प्रकारे त्याच्या लक्षात आणून दिलं की तुमचा व सर्व जगाचा मालक, उपास्य आणि शासक मीच आहे. माझ्या या राज्यात तुम्ही स्वतंत्रही नाही व इतर कोणाचे दास नाही. तसेच माझ्या व्यतिरिक्त इतर कोणीही आज्ञापालनास, बंदगी, पूजा व उपासनेस पात्र नाही. सृष्टीवर शाश्वत सत्ता विनाभागीदारीची त्याच एकमेव ईश्वर (अल्लाह) ची आहे. अल्लाह कोणाच्या दिलेल्या जीवनानं नव्हे तर स्वयंभू आहे. त्याच्याचमुळे सृष्टीची ही व्यवस्था सुचारू रूपानं चालत आहे. आपल्या साम्राज्यात प्रभुत्वाच्या सर्व अधिकारांचा स्वामी स्वयं अल्लाह आहे. त्याच्या गुणात कोणी भागीदार नाही; तसेच त्याच्या अधिकारांत आणि हक्कांतसुद्धा कोणी दुसरा भागीदार नाही. ही धरती व आकाश आणि त्यातील प्रत्येक वस्तूंचा मालक अल्लाह आहे. त्याच्या मिळकतीत, त्याच्या व्यवस्थेत, त्याच्या बादशाहीत आणि शासन व्यवस्थेत दुसऱ्या कोणाची काहीच भागीदारी नाही.हे सर्व जीवन वास्तविकपणे तुमच्यासाठी परीक्षेचा कालावधी आहे. त्यानंतर तुम्हाला माझ्याकडे परत यावं लागेल व मी तुमच्या कामाची तपासणी करून निर्णय देईन की तुमच्यापैकी कोण परीक्षेत यशस्वी झालाय व कोण अपयशी ठरलाय. जे मार्गदर्शन मी पाठवीन त्यानुसार जगात कार्य करा आणि जगाला परीक्षाक्षेत्र समजून विवेकानिशी जीवन जगा. तुमचं खरं उद्दिष्ट तर माझ्या अंतिम निर्णयात यशस्वी ठरणे आहे. आज्ञापालनाचं  वर्तन अवलंबाल (ज्याचं तुम्हाला स्वातंत्र्य आहे) तर तुम्हाला जगात शांती व समाधान लाभेल. जेव्हा परतून तुम्ही माझ्याजवळ याल तेव्हा मी तुम्हाला चिरसुखाचं व आनंदाचं घर देईन ज्याचं नाव जन्नत (स्वर्ग) आहे. याउलट अवज्ञेचं वर्तन अवलंबाल (ज्याचं तुम्हाला स्वातंत्र्य आहे) तर जगात तुम्हाला उपद्रव आणि अशांततेचा आस्वाद घ्यावा लागेल. जेव्हा परतून माझ्याकडे याल तेव्हा चिरदुःख व संकटाच्या खाईत लोटले जाल जिचं नाव जहन्नम (नरक) आहे.

ईश्वराचे आज्ञापालन (अर्थात इस्लाम) हीच त्यांची जीवनपद्धती होती. परंतु नंतरच्या शतकात माणसं नाना तऱ्हेच्या भ्रामक कल्पनांची व तत्त्वज्ञानाची भेसळ करून असंख्य धर्म घडवून आणले. न्यायपूर्ण नैतिक नियमांना व संस्कृतीला (शरियतला) सोडून दिलं. त्यांना विकृत करून त्यांच्या मनोवासनांनुसार आणि पूर्वग्रहदोषानुसार जीवनाचे असे कायदे रचून घेतले, ज्यामुळे भूमीवर सर्वत्र अन्याय व अत्याचार  माजला.


मानवाचं मार्गदर्शन

माणसाच्या मार्गदर्शन करिता अल्लाहनं मानवांपैकीच अशा माणसांना उपयोगात आणलं जे त्याच्या इच्छेचे अनुसरण करणारे होते. आपला संदेश त्यांच्याजवळ पाठविला, त्यांना वास्तवतेचं ज्ञान दिलं, खरा जीवन कायदा प्रदान केला व आदमच्या संततीला सरळमार्गाकडे परतण्याचं आवाहन करण्यासाठी नियुक्त केलं.

असे पैगंबर निरनिराळ्या समाजांत व देशांत येत राहिले. त्या सर्वांचा धर्म एकच होता. ते सर्व पैगंबर एकाच मार्गदर्शनाचे अनुयायी होते. सरतेशेवटी विश्वस्वामीनं अरब भूमीत पैगंबर मुहम्मद (ईश्वराची शांती त्यांना लाभो) यांना त्या कामासाठी नियुक्त केले ज्यासाठी पूर्वीचे पैगंबर येत असत. पैगंबर मुहम्मद यांचं आवाहन सर्व मानवजातीला होते; सर्वाना खऱ्या व योग्य जीवनपद्द्तीचं आवाहन.

मानवाच्या मार्गदर्शनाकरिता ग्रंथ कुरआन अवतरित केला जे जगाच्या अंतापर्यंत समस्त मानवतेकरिता एकमेव आणि परिपूर्ण मार्गदर्शन आहे, जे मानवतेला अंधारातून प्रकाशाकडे आणतो. कुरआनचा विषय माणूस आहे. हे त्यात स्पष्ट सांगितले आहे की सर्वमान्य सत्यानुसार माणसाचं कल्याण कोणत्या गोष्टीत आहे व विनाश कोणत्या गोष्टीत.

कुरआनमध्ये ईश्वर म्हणतो ‘हे नबी (स.)! आम्ही तुम्हाला पाठविलंय साक्षीदार बनवून, शुभवार्ता देणारा आणि भय दाखविणारा बनवून. अल्लाहच्या अनुज्ञेनं त्यांच्याकडे आवाहन करणारा बनवून आणि प्रकाशमान दीप बनवून, आनंदवार्ता द्या त्या लोकांना ज्यांनी (तुम्हावर) श्रद्धा ठेवलीय, त्यांच्यासाठी अल्लाहकडून महान कृपाप्रसाद आहे.” (कुरआन: ३३ - ४५-४७)

‘धर्माच्या बाबतीत कोणतीही जोरजबरदस्ती नाही. सत्य असत्यापासून वेगळं केलं गेलंय.’ (कुरआन:२-२५६)


अंधारातून प्रकाशाकडे
काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर याबद्दल कुरआनमध्ये ईश्वर म्हणतो :

´खुष्की व समुद्रावर उपद्रव माजले आहेत, लोकांच्या आपल्या हातांच्या कमाईनं जेणेकरून चव चाखवावी त्यांना त्यांच्या काही कृत्यांची, कदाचित ते परावृत्त होतील.” (कुरआन: ३०-४१).

“तुम्हा लोकांना अधिकात अधिक आणि एकदुसर्‍यापेक्षा जास्त धन प्राप्त करण्याच्या मोहाने बेसावध करून टाकलंय, इथपर्यंत की तुम्ही मृत्यूच्या दारात उभे ठाकता.” (कुरआन : १०२ - १-२)

प्रकाशाचा मूळ स्रोत बद्दल कुरआन म्हणतो

‘ईश्वर (अल्लाह) आकाशांचा व पृथ्वीचा प्रकाश आहे.’ (कुरआन: २४-३५)

 ‘जे लोक श्रद्धा ठेवतात त्यांचा समर्थक व साहाय्यक ईश्वर (अल्लाह) आहे आणि तो त्यांना अंधारातून काढून प्रकाशात आणतो. आणि जे लोक द्रोहाचा मार्ग अवलंबितात त्यांचे समर्थक व साहाय्यक तागूत (वैध सीमांच्या पलीकडे निघून जाणारे)आहेत. आणि ते त्यांना प्रकाशापासून ओढून अंधाराकडे घेऊन जातात. हे नरकाग्नीमध्ये जाणारे लोक आहेत जेथे हे सदैव राहातील.' (कुरआन:२-२५७)

सद्सद्विवेक बुद्धीच्या आधारावर विचार केला असता लक्षात आलं इस्लाम एक परिपूर्ण जीवनव्यवस्था आहे; माणसाच्या मन-मस्तिष्कात उठणाऱ्या सर्व प्रश्नांचं एकमेव उत्तर आहे. माणसाच्या सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, आध्यात्मिक, राजकीय, शैक्षणिक व यासारख्या समस्त समस्यांचे इस्लाममध्ये समाधान आहे.

इस्लामची  वैशिष्ट्य पाहून आम्ही या निष्कर्षावर पोचलो की, इस्लामी जीवनव्यवस्था स्वीकारण्यायोग्य असून यातच मानवजातीचे कल्याण आहे.

अधिक माहितीसाठी खालील टोल फ्री नंबर वर संपर्क करावा
1800 572 3000[/content] [content title="اردو"] 

*ظلمات سے نور کی طرف*


*مقدمہ*اللہ رب العزت نے انسان کو اس کاینات میں اشرف المخلوقات کی حیثیت سے پیدا کیا اور روز اول سے اسے علم وحکمت ،عقل و دانشمندی کے ساتھ فیصلہ کرنے کی قوت بھی عطا کی ۔دنیا میں اس کے پیدا کرنے کے مقصد کی وضاحت کے ساتھ اسے اپنے پیغمبروں کے ذریعے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ۔اس طریقہ پر زندگی گزارنے والوں کو کامیابی کی ضمانت دی۔اور ساتھ ہی  تمام طریقہ زندگی کو باطل قرار دیا ۔


وَ مَنۡ یَّبۡتَغِ غَیۡرَ الۡاِسۡلَامِ دِیۡنًا فَلَنۡ یُّقۡبَلَ مِنۡہُ ۚ وَ ہُوَ فِی الۡاٰخِرَۃِ مِنَ الۡخٰسِرِیۡنَ ﴿ سورہ آل عمران ۸۵﴾

"اس فرماں برداری ( اسلام ) کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد رہے گا ۔"

      اس طریقہ زندگی کا نام ہی دراصل اسلام ہے ۔جسے" الدین" یا" الاسلام "کے نام سے تعبیر کیا گیا ۔
        جب خالق کاینات کی طرف سے یہ اعلان کردیا گیا  کہ انسانوں کے لیے دین صرف اسلام ہے ۔محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے نہیں بلکہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے اسلام ہی  انسانوں کا دین رہا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی تکمیل ہوچکی ہے ۔اب یہی اسلام قیامت تک انسانوں کے لیے طریقہ زندگی یا نظام حیات کے طور پر باقی رہے گا۔

اِنَّ الدِّیۡنَ عِنۡدَ اللّٰہِ الۡاِسۡلَامُ ۟ وَ مَا اخۡتَلَفَ الَّذِیۡنَ اُوۡتُوا الۡکِتٰبَ اِلَّا مِنۡۢ بَعۡدِ مَا جَآءَہُمُ الۡعِلۡمُ بَغۡیًۢا بَیۡنَہُمۡ ؕ وَ مَنۡ یَّکۡفُرۡ بِاٰیٰتِ اللّٰہِ فَاِنَّ اللّٰہَ سَرِیۡعُ  الۡحِسَابِ ﴿سورہ آل عمران۱۹﴾

"اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے ۔  اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے ، جنہیں کتاب دی گئی تھی ، ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا  اور جو کوئی اللہ کے احکام و ہدایات کی اطاعت سے انکار کر دے ، اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی ۔ "

           اس سے واضح ہوگیا کہ انسانوں کی کامیابی اور بھلائی کا راستہ صرف وہ راستہ ہو سکتا ہے جو اس کے خالق نے اسے بتایا ہے ۔  اس کے علاوہ انسان کے ذریعے طے کیے گیے طریقہ ہاے زندگی انسان کو جہالت ،گمراہی اور ظلمات کی طرف لے جاتے ہیں ۔

مولانا مودودی نے تفہیم القران میں اس آیت کے ذیل میں جوتشریح فرمایی ہے وہ اس طرح ہے ۔

" مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو پیغمبر بھی دنیا کے کسی گوشے اور کسی زمانہ میں آیا ہے ، اس کا دین اسلام ہی تھا اور جو کتاب بھی دنیا کی کسی زبان اور کسی قوم میں نازل ہوئی ہے ، اس نے اسلام ہی کی تعلیم دی ہے ۔ اس اصل دین کو مسخ کر کے اور اس میں کمی بیشی کر کے جو بہت سے مذاہب نوع انسانی میں رائج کیے گئے ، ان کی پیدائش کا سبب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ لوگوں نے اپنی جائز حد سے بڑھ کر حقوق ، فائدے اور امتیازات حاصل کرنے چاہے اور اپنی خواہشات کے مطابق اصل دین کے عقائد ، اصول اور احکام میں رد و بدل کر ڈالا ۔"

        قران  انسانوں سے خطاب کرتے ہوے فرماتا  ہے کہ  اگر انسان  حقیقی کامیابی چاہتا ہے تو اسے ظلمات سے نکل کر  نور کی طرف آنا پڑے گا اور وہ نورصرف  اسلام ہے ۔قران متعدد مقامات پر انسانوں کو دین حق کی دعوت دے رہا ہے اور اسی کو حقیقی کامیابی کی ضمانت قرار دے رہا ہے ۔ہُوَ الَّذِیۡۤ  اَرۡسَلَ رَسُوۡلَہٗ  بِالۡہُدٰی وَ دِیۡنِ الۡحَقِّ لِیُظۡہِرَہٗ عَلَی الدِّیۡنِ کُلِّہٖ ۙ وَ لَوۡ کَرِہَ  الۡمُشۡرِکُوۡنَ ﴿سورہ التوبہ۳۳﴾                     

وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پوری جنسِ دین پر غالب کر دے ۔  خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہہو۔

وَ مَنۡ اَحۡسَنُ دِیۡنًا مِّمَّنۡ اَسۡلَمَ  وَجۡہَہٗ لِلّٰہِ وَ ہُوَ مُحۡسِنٌ وَّ اتَّبَعَ مِلَّۃَ اِبۡرٰہِیۡمَ حَنِیۡفًا ؕ وَ اتَّخَذَ اللّٰہُ اِبۡرٰہِیۡمَ خَلِیۡلًا ﴿سورہ النساء ۱۲۵﴾

اس شخص سے بہتر اور کس کا طریق زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سرِ تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویّہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی ، اس ابراہیم کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا


وَ مَنۡ یَّبۡتَغِ غَیۡرَ الۡاِسۡلَامِ دِیۡنًا فَلَنۡ یُّقۡبَلَ مِنۡہُ ۚ وَ ہُوَ فِی الۡاٰخِرَۃِ مِنَ الۡخٰسِرِیۡنَ ﴿ سورہ آل عمران ۸۵﴾

اس فرماں برداری ( اسلام ) کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد رہے گا ۔


اَفَغَیۡرَ دِیۡنِ اللّٰہِ یَبۡغُوۡنَ وَ لَہٗۤ  اَسۡلَمَ  مَنۡ فِی السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ طَوۡعًا وَّ کَرۡہًا وَّ اِلَیۡہِ یُرۡجَعُوۡنَ ﴿سورہ آل عمران ۸۳﴾

اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ ( دین اللہ ) چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں چاروناچار اللہ ہی کی تابع فرمان ( مسلم ) ۔  ہیں اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے؟

         یہی وہ سچا اور سیدھا دین ہے جس کی تکمیل محد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمادی گئ اور کامیابی اور ناکامی ،ظلمات اور نور کا دائمی ضابطہ طے کردیا گیا ۔ایک حدیث میں ارشاد ہے


حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، سَمِعَ جَعْفَرَ بْنَ عَوْنٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ ، أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ،    أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْيَهُودِ ، قَالَ لَهُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَءُونَهَا لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا ، قَالَ : أَيُّ آيَةٍ ؟ قَالَ : الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا سورة المائدة آية 3 ، قَالَ عُمَرُ : قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ    .

ایک یہودی نے ان سے کہا کہ اے امیرالمؤمنین! تمہاری کتاب ( قرآن ) میں ایک آیت ہے جسے تم پڑھتے ہو۔ اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس ( کے نزول کے ) دن کو یوم عید بنا لیتے۔ آپ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے جواب دیا ( سورۃ المائدہ کی یہ آیت کہ ) ”آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا“ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس دن اور اس مقام کو ( خوب ) جانتے ہیں جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ( اس وقت ) آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں جمعہ کے دن کھڑے ہوئے تھے۔ (بخاری )

 انبیاء کی بعثت کا مقصد بھی قران نے دین اسلام کا قیام ہی بتایا ہے ۔


شَرَعَ  لَکُمۡ مِّنَ الدِّیۡنِ مَا وَصّٰی بِہٖ نُوۡحًا وَّ الَّذِیۡۤ  اَوۡحَیۡنَاۤ  اِلَیۡکَ وَ مَا وَصَّیۡنَا بِہٖۤ  اِبۡرٰہِیۡمَ  وَ مُوۡسٰی وَ عِیۡسٰۤی اَنۡ  اَقِیۡمُوا الدِّیۡنَ وَ لَا تَتَفَرَّقُوۡا فِیۡہِ ؕ  کَبُرَ عَلَی الۡمُشۡرِکِیۡنَ  مَا تَدۡعُوۡہُمۡ  اِلَیۡہِ ؕ اَللّٰہُ  یَجۡتَبِیۡۤ  اِلَیۡہِ مَنۡ  یَّشَآءُ وَ یَہۡدِیۡۤ  اِلَیۡہِ مَنۡ یُّنِیۡبُ ﴿سورہ الشوری ۱۳﴾

 اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح  ( علیہ السلام )  کو دیا تھا  ،  اور جسے  ( اے محمد  ( صلی اللہ علیہ وسلم )  اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعہ سے بھیجا ہے  ،  اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم  ( علیہ السلام )  اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دے چکے ہیں  ،  اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ ۔  یہی بات ان مشرکین کو سخت ناگوار ہوئی ہے جس کی طرف اے محمد  ( صلی اللہ علیہ وسلم )  تم انہیں دعوت دے رہے ہو  ۔  اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے  ،  اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے ۔

*اس دعوی کو  کس طرح پیش کیا جاے ؟

 یہ یقین ہوجانے کہ بعد کہ  اسلام ہی واحد طریقہ زندگی ہے جو انسانوں  کو گمراہی اور ظلمات سے نور اور کامیابی کی طرف لا سکتا ہے تو  ہماری اولین ذمہ داری ہے کہ انسانیت کو ظلمات سے نور کی طرف بلانے کی کوشش کرے ۔اسی کوشش کا ایک اہم حصہ آنے والی دعوتی مہم ہے ۔
اس موقع سے ہمارے سامنے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اسلام کو کس طرح پیش کریں ؟
             اب تک یہ  غلطی  ہوتی رہی ہے   کہ ہم نے اسلام کو مذہب یا کچھ عقاید کے مجموعہ کے طور پر پیش کیاہے  جو اپنے ماننے والوں سے چند عبادات اور رسوم کا مطالبہ کرتا ہے ۔اجتماعی معاملات میں اس کا عمل دخل اگر ہے بھی تو صرف اتنا کہ وہ عمومی انسانی اخلاقیات کی تعلیم دیتا ہے ۔اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کو دیگر مذاہب کی فہرست میں ایک اچھے مذہب کی حیثیت سے زیادہ سمجھا نہیں
 گیا ۔
ہم یہ دعوی لے کر اٹھیں ہیں کہ ہم انسانوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف دعوت دیں گے تو یہ بات بھی واضح رہے کہ ظلمات کئ ہو سکتے ہیں لیکن نور صرف ایک ہی ہے ۔قران نے انوار کے لفظ کے بجاے نور کا لفظ استعمال کیا ہے ۔نور ایک ہے ، واحد ہے اور تنہا ہے ۔انسانوں نے اپنی خواہش سے بہت سے راستے چن لیۓ ہیں جو انھیں ظلمات کی طرف لے جاتے ہیں ۔
       موجودہ دور نظریات کا دور رہا ہے اور رایج نظریات کی ناکامی نے ایک خلا پیدا کردیا ہے ۔اور رایج نظریات کی ناکامیوں سے انسانیت پر نہ صرف ظلم ستم بڑھ گیا ہے بلکہ اس نے انسانیت کو اپنے مقام سے گرا کر نیچا کردیا ہے ۔ اب دنیا یہ تک سوچنے لگی ہے کہ اب کوئی نیا نظریہ پیدا ہونا ممکن نہیں ہے اس لیے بعض مفکرین تو مابعد نظریاتی دور کی بات بھی کر رہے ہیں ۔

            واحد امید صرف اسلام ہے ۔اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کو ایک دایمی و قایمی نظریہ زندگی کی حیثیت میں پیش کریں  ۔کئی ازمز میں سے ایک ۰ازم ،کئ مذاہب میں سے ایک مذہب ،کئی طریقہ زندگی میں سے ایک طریقہ زندگی نہیں بلکہ صرف ایک اور واحد طریقہ زندگی کی حیثیت میں پیش کرے ۔۔
        قران آپ اس   دعوی کی مدد کرے گا ۔اس دعوی کو پیش کرتے ہوے آپ کو کسی دانشور اور فلسفی کے فلسفہ کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے ۔بلکہ ہمارا یہ دعوی محض قران کی بنیاد پر ہوگا ۔ ہمارا ایمان ہے کہ قران اس خالق کاینات کے مالک کی کتاب ہے جو پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجی گئ ہے ۔
اس دعوی کو پیش کرتے وقت ہمیں توحید ،رسالت اور آخرت کے تصور کو قران کی مدد سے پیش کرنا پڑے گا ۔اللہ رب العزت کا تعارف پیش کرتے ہوے  تمھارا خدا اور ہمارا خدا اس طرح کی کوئئ تفریق نہیں ہوگی بلکہ خداے واحد کی حیثیت میں اللہ کا تعارف پیش کیا جاے گا ۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پیش کرتے ہوے ہمیں ان کو ایک عظیم انسان ،بااخلاق انسان ،عادل فرمانروا، سماجی مصلح یا مہا پرش کی حیثیت سے زیادہ ان کے پیغمبر اور اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت کو پیش کرنا ہوگا ۔آخرت کی حقیقت کو  امکانی دعووں  اور فلسفوں سے آگے قران کے دلایل سے واضح کرنا پڑے گا ۔
     ظلمات اور نور کی تشریح
ہمارے عنوان کے مطابق ہم جس طرح یہ دعوی کررہے ہیں کہ ہم انسانوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لانا چاہتے ہیں تو ہمیں واضح کرنا ہوگا کہ نور صرف ایک ہوتا ہے اور وہ اسلام ہے ۔ظلمات اصل میں سیدھے راستے سے بھٹک جانے کے نتیجہ میں انسانیت کو لاحق نقصانات ہیں۔ ظلم ،نا نصافی ،بے حیائی، شرک ،بد اخلاقی کی جتنی بھی شکلیں دنیا میں پائئ جاتی ہیں وہ سب ظلمات کی طرف لے جانے والی ہیں ۔ نور خدا کے بتاے ہوے راستے میں مضمر ہے ۔
     ہماری ذمہ داری ہے کہ ہماری ریاست کے برادران وطن کے سامنےاس دعوی کو بہتر سے بہتر انداز میں پیش کیا جاے ۔اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے ۔لیکن ایک بات کا خصوصی خیال رہے کہ ہم اپنی بات پیش کرتے وقت 'سرو دھرم سمبھاو 'کا شکار نہ ہوجائیں  ۔حکمت و موعظت کا مطلب 'سرو دھرم سمبھاو' نہیں ہے ۔نور صرف ایک ہے اور وہی سچا نور ہے ۔ظلمات کئ ہیں اور وہ سب باطل ہیں ۔
اقامت دین کا دعوی
ہماری تحریک کا بنیادی نصب العین اقامت دین ہے۔ جب تک ہم اس ملک میں اور ریاست میں بسنے والے انسانوں کے سامنے  دین واحد کی وضاحت نہیں کریں گے ہم اقامت دین کی منزل کو نہیں پہنچ سکتے ہیں ۔

      دعوت کے تحت ہماری پالیسی کے الفاظ بھی اسلام کو واحد دین حق اور نظام عدل و رحمت کے طور پیش کرنے کی بات کرتے ہئں ۔

    مہم کے دوران بہت سے سوالات اور مسایل ہمارے سامنے آسکتے ہیں لیکن ان کے جوابات دیتے وقت ہم اپنی  بنیادی فکر سے کوئئ مصالحت نہیں  کریں گے ۔ احسن طریقہ سے ہر خرابی کی جڑ ظلمات اور ہر ہر کامیابی کی بنیاد نور کو ثابت کریں گے ۔ خالق کاینات کی انسانوں کے نام اس راست دعوت کو پر زور طریقہ سے پیش کریں گے کہ کس طرح اللہ رب العزت  ظلمات سے نکلنے کا ارادہ کرنے والے لوگوں کو دین حق اور  نور حق کی طرف رہنمائئ کرتا ہے ۔جو ہماری مہم کا عنوان بھی ہے ۔

 اَللّٰہُ وَلِیُّ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا ۙ یُخۡرِجُہُمۡ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی النُّوۡرِ ۬ ؕ وَ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡۤا اَوۡلِیٰٓئُہُمُ الطَّاغُوۡتُ ۙ یُخۡرِجُوۡنَہُمۡ مِّنَ النُّوۡرِ اِلَی الظُّلُمٰتِ ؕ اُولٰٓئِکَ اَصۡحٰبُ النَّارِ ۚ ہُمۡ  فِیۡہَا خٰلِدُوۡنَ ﴿۲۵۷﴾( البقرہ )         

 "جو لوگ ایمان لاتے ہیں ،  ان کا حامی و مددگار اللہ ہے اور وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے  ۔  اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ،  ان کےحامی و مددگار طاغوت ہیں اور وہ انھیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں  ۔  یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں ،  جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے ۔  "
  [/content] [/tab]
Labels:

Post a Comment

[blogger]

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget